28 mln na inwestycje w 2022 roku. Mamy budżet

Za nami jedna najważniejszych sesji w roku. Radni przyjęli budżet Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok. Blisko 115 mln zł mają wynieść dochody Powiatu, kwota zaplanowana na wydatki wynosi ponad 120 mln zł.

obrady onlineInflacja, wzrost cen towarów i usług to prawdziwe wyzwanie dla finansów. Także tych samorządowych. Jednak Zarząd Powiatu Nowosolskiego konsekwentnie realizuje ważne dla mieszkańców zadania. Z roku na rok rosną nakłady Powiatu na funkcjonowanie oświaty, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy domu dziecka. W powiatowym budżecie nie brakuje też tak mocno oczekiwanych przez mieszkańców całego regionu inwestycji.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu zakłada dochody ogółem w wysokości 114 972 172 zł oraz wydatki w wysokości 120 737 264 zł. Planowany deficyt budżetowy to 5 765 092 zł. Szczegóły dotyczące kształtu budżetu na 2022 rok oraz informację o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił radnym Skarbnik Powiatu Emil Chwiałkowski.

Swoją rekomendację dla uchwały budżetowej przedstawiła także Starosta Iwona Brzozowska.

– Przedstawiam dziś Państwu budżet, w którym na zadania inwestycyjne planujemy wydać aż ponad 28 mln. Źródłem finansowania inwestycji, które znalazły się w budżecie roku 2022 są przede wszystkim rządowe środki zewnętrzne wsparte wkładem własnym. Ich projekty najczęściej zakorzenione są we wcześniejszych planach inwestycyjnych, o których niejednokrotnie wspólnie dyskutowaliśmy. Wybór tych zadań nie jest przypadkowy – mówiła podczas sesji Starosta Iwona Brzozowska. – Prawie wszystkie zadania realizowane są w partnerstwach z innymi samorządami, co świadczy o otwartości powiatu na współpracę z tymi, którzy na ta współpracę są gotowi – podkreśliła

Wśród największych inwestycji zaplanowanych na 2022 rok należy wymienić:

  • budowę ścieżki rowerowej Otyń – Niedoradz – Zielona Góra
  • budowę ścieżek rowerowych do Siedliska i do Bytomia Odrzańskiego
  • przebudowę przejść dla pieszych w Otyniu (ul. Jana Pawła II) i Nowej Soli (skrzyżowanie ul. Okrężnej, Granicznej i Sarostawskiej)
  • budowę drogi powiatowej i wiaduktu kolejowego w Konradowie
  • przygotowanie dokumentacji na drogę powiatową w Broniszowie
  • inwestycje w placówkach oświatowych – Liceum Ogólnokształcącym i Spożywczaku
  • projekt dotyczący cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

W roku 2022 z wydatków bieżących wsparcie otrzymają organizacje pozarządowe (185 tys. zł), spółki wodne  (100 tys. zł). Zaplanowana jest również dotacja na transport zbiorowy (0,5 mln zł).