Trwa nabór do programu “Asystent osobisty…”

Trwa nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2021″ finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 16 roku życia, ze wskazaniem do stałej, długotrwałej opieki.

Grupa ludzi w różnym wieku, wśród nich osoba na wózku pod parasolem z logiem powiatu
Powiat Nowosolski rozpoczął realizacje drugiej edycji programu “Asysten osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Program ma zapewniać:
  • pomoc asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
  • wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Szczegółowe informacje o programie, druki dokumentów są dostępne na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. Dodatkowe informacje o programie można uzyskać pod nr tel. 68 4574333 lub 68 4574334.