100 tysięcy dla spółek wodnych

Wykaszają skarpy, usuwają krzaki i drzewa, odmulają i pogłębiają rowy, udrażniają przepusty – to tylko niektóre zadania gminnych spółek wodnych. W Powiecie Nowosolskim działają cztery takie spółki. Na ich funkcjonowanie Zarząd Powiatu postanowił przekazać w tym roku dotację w wysokości 100 tys. zł.

W poniedziałek 20 maja Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska, Wicestarosta Waldemar Wrześniak oraz Skarbnik Powiatu Ewa Matyla podpisali z przedstawicielami spółki w Kolsku, Kożuchowie oraz Nowej Soli umowy na przekazanie dotacji dla spółek wodnych z Powiatu Nowosolskiego.

Dotacje dla spółek

W Powiecie Nowosolskim działają cztery spółki wodne – w Gminie Wiejskiej Nowa Sól, Kożuchowie, Kolsku oraz w Otyniu. Ich działalność opiera się na składach członkowskich oraz dotacjach.

Podobnie jak w latach ubiegłych działające na naszym terenie spółki mogły ubiegać się o dotacje z Powiatu Nowosolskiego. Do podziału było 100 tys. zł. Na podstawie złożonych wniosków Zarząd postanowił przyznać 32 tys. zł spółce z Gminy Kolsko, 25 tys. zł spółce z Gminy Wiejskiej Nowa Sól, 23 tys. zł spółce z Gminy Otyń oraz 20 tys. zł spółce z Gminy Kożuchów.

Ważna rola spółek

Podczas poniedziałkowego spotkania Starosta Iwona Brzozowska podkreślała ogrom prac wykonywanych przez spółki z Powiatu. Ich zadania związane są z utrzymaniem i odbudowywaniem melioracji wodnych. W ubiegłym roku gminne spółki zajmowały się m. in.:

  • wykaszaniem trwa, usuwaniem drzew i zakrzaczeń ze skarp oraz dna rowów
  • udrożnieniem, naprawą i wymianą przepustów
  • odmulaniem i pogłębianiem rowów
  • konserwacją i częściową odbudową drenażu działek rolnych

W sumie spółki wykonały prace melioracyjne na rowach o długości ok. 30 km.