10 lat rad seniorów w Polsce – o sprawach seniorów rozmawiano w Warszawie

Przedstawiciele Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego uczestniczyli w Zgromadzeniu Ogólnym Rad Seniorów W dniu 12 czerwca 2023 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie członkowie Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego: Przewodnicząca Halina Napieralska-Pruska i Wiceprzewodniczący Jerzy Rybacki na zaproszenie Przewodniczącej Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów Barbary Szafraniec i Przewodniczącej Warszawskiej Rady Seniorów Małgorzaty Żuber – Zielicz uczestniczyli w Zgromadzeniu Ogólnym Rad Seniorów w Polsce z okazji 10-lecia Rad Seniorów w Polsce. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Wicemarszałkiem Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska.

W Zgromadzeniu uczestniczyli: Patronka Zgromadzenia Wicemarszałek M. Kidawa-Błońska, Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Joanna Jeleniewska, parlamentarzyści, świat nauki, samorządowcy z 8 województw, rady seniorów z 12 województw, 15 prelegentów oraz dwie powiatowe rady seniorów: nowosolska i karkonoska  oraz organizacje zaprzyjaźnione OPS, UTW i PZEiR.

Spotkanie było okazją na podsumowanie dziesięciu lat doświadczeń rad seniorów w Polsce, których rolą jest m.in. budowanie i rozwój demokracji samorządowej, przegląd dobrych praktyk w działalności rad seniorów w Polsce oraz formułowanie wyzwań i oczekiwań w przyszłości. Spotkania ogólnopolskie są także okazją do integracji