Zarząd uchwalił skład Rady Seniorów

Rada Seniorów Powiatu Nowosolskiego będzie liczyła 19 osób. Są to przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń oraz osoby prywatne, które chcą działać na rzecz osób starszych. Znamy już wszystkie nazwiska radnych. Pierwsze posiedzenie zwoła Starosta Nowosolski.

Choć w pierwotnym założeniu Powiatowa Rada Seniorów miała liczyć do 15 osób, Zarząd zdecydował się rozszerzyć jej skład do 21 osób. Zainteresowaniem tematem było spore. Do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli wpłynęły 22 zgłoszenia. Kandydatów zgłaszały stowarzyszenia, organizacje, a nawet jednostki samorządowe. Nie brakowało również wniosków od osób indywidualnych, które udokumentowały poparcie społeczne podpisami.

Ostatecznie Zarząd zdecydował, że Rada Seniorów Powiatu Nowosolskiego pierwszej kadencji będzie liczyła 19 osób. Rada została powołana na 5 lat.

19 wspaniałych

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu Nowosolskiego została przyjęta uchwała o powołaniu składu osobowego Powiatowej Rady Seniorów. W tym gronie nie brakuje przedstawiciele organizacji z Nowej Soli oraz gmin Kożuchów, Otyń, Nowe Miasteczko, Siedlisko, Kolsko i Gminy Wiejskiej Nowa Sól.

Radę tworzyć będą:

 • Andrzej Łusiewicz
 • Marek Szymendera
 • Grażyna Wyczałkowska
 • Halina Napieralska – Pruska
 • Elżbieta Zbońkowska
 • Jerzy Rybacki
 • Wanda Świdzińska
 • Alfred Gąsior
 • Mirosława Winiecka
 • Jan Franczak
 • Henryk Adamów
 • Stanisław Bator
 • Mirosława Maciejewska
 • Rajmund Warzuszyński
 • Wojciech Jachimowicz
 • Kazimierz Borowiecki
 • Irena Lemańczyk
 • Natalia Waluk
 • Aniela Strzelczyk

Gotowi do działania

Starosta Nowosolski wyznaczy termin pierwszego posiedzenia Rady, podczas którego zostanie wybrany przewodniczący oraz jego zastępca. Gdy formalności stanie się zadość, radni będą mogli rozpocząć swoją pracę.

Przypomnijmy, Powiatowa Rada Seniorów ma być organem doradczym, opiniotwórczym oraz inicjującym różnego rodzaju działania na rzecz osób starszych. Jej członkowie będą mieli możliwość wystąpienia do Zarządu oraz Rady Powiatu Nowosolskiego z propozycjami podjęcia inicjatyw niezbędnych z punktu widzenia seniorów.