Zakończyła się przebudowa ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim

Nowa szeroka nawierzchnia jezdni, chodniki, kanalizacja deszczowa i energooszczędne oświetlenie – ul. Ogrodowa w Bytomiu Odrzańskim zmieniła się nie do poznania. Na odcinku 600 m zakończyła się właśnie długo wyczekiwana inwestycja.

Remont drogi powiatowej 1435F w Gminie Bytom Odrzański to efekt zawartego w 2019 roku porozumienia pomiędzy samorządami, na mocy którego droga o statucie wojewódzkim została przejęta przez Powiat Nowosolski. – Zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat miał wyremontować drogę i pozyskać na ten cel dotację zewnętrzną. Wkład własny na realizację tego zadania deklarowała gmina – przypomina Starosta Iwona Brzozowska.

Zakończona przebudowa ul. Ogrodowej to pierwsze etap partnerskiej inwestycji. Przebudowa drogi powiatowej ma być kontynuowana na odcinku od Bytomia Odrzańskiego do Królikowic. Obecnie trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy rozbudowy czterokilometrowego odcinka. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj-wybuduj.