Skrzynka pełna skarbów

W trakcie prowadzenia prac remontowych przy elewacji od strony podwórza kamienicy przy ul. Wrocławskiej 9 w Nowej Soli wymontowano, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, kamienną płytę z wyrytą datą „1874”, celem poddania jej renowacji. Okazało się, że za płytą znajduję się wymurowana wnęka a w niej miedziana, zalutowana skrzyneczka. Wykonawca robót budowlanych niezwłocznie powiadomił o znalezisku administratora Wspólnoty Mieszkaniowej, tj. Prezesa Zakładu Usług Mieszkaniowych w Nowej Soli, który to z kolei, zgodnie z zasadami prawa, zawiadomił Powiatowego Konserwatora Zabytków.
Dnia 14.04.2016 r. dokonano komisyjnego otwarcia skrzyneczki w siedzibie Muzeum Miejskiego w nowej Soli, w obecności Prezydenta Miasta, Dyrektora Muzeum Miejskiego, Powiatowego Konserwatora Zabytków, Prezesa ZUMu, a także mediów. We wnętrzu znajdowały się doskonale zabezpieczone przedmioty, które pochodziły z 1874 r. Były to gazety, głównie o treści ekonomicznej, dwa dokumenty pisane, druki firmowe spółki Meyerotto & CO, zalakowana, pusta butelka do wina opatrzona etykietą z 1868 r. oraz skrzyneczka po papierosach mieszcząca zalakowane zawiniątko z dziesięcioma ówczesnymi monetami. Całość znaleziska została przekazana Muzeum Miejskiemu w Nowej Soli.