Rozwój szkół zawodowych w powiecie nowosolskim trwa dalej

Kolejne dofinasowanie na rozwój szkół powiatu nowosolskiego stało się faktem. W czwartek 18.10.2018 r. Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak w Urzędzie Marszałkowskim podpisał umowę do projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa- modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim” na dofinansowanie  modernizacji i doposażenia pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU Elektryk przy ul. Piłsudskiego m.in. w zakresie pracowni mechatronicznej, elektrycznej czy informatycznej oraz w ZSP nr 4 remont i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego m.in. pracowni logistycznych.

Wcześniej w Poczdamie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu ,,Razem dla

pogranicza- – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” z środków transgranicznych.

Razem to kwota ponad 6,2 mln .

Dofinansowanie w kwocie ponad 3 mln zł dotyczy działań w szkołach ZSP nr 4 oraz utworzenie jednego z najnowocześniejszych Centrum Kształcenia i Zawodowego i Ustawicznego „ Elektryk „ w województwie lubuskim.