Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Bytom Odrz. – Wierzbnica – Bonów

Zadanie jest realizowane przez Powiat Nowosolski przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019 oraz środków Gminy Bytom Odrzański. Inwestycja pt. “Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański – przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F” ma wartość 3.550.080,35 brutto, a termin wykonania upływa z końcem października 2016 r.
W ramach projektu zostaną zmodernizowane drogi powiatowe na odcinku Bytom Odrzański – Wierzbnica – Bonów o łącznej długości około 5,3 km.

Zakres robót:
1. Poszerzenie jezdni z
a. 5,0 do 5,5m na odcinku około 1,8 km,
b. 4,0 – 4,5 do 5,0 m na odcinku około 2,5 km,
c. 2,5 do 3,0 wraz z miejscami do minięcia się pojazdów około 1,0 km.
2. Budowa chodnika łączący m. Bytom Odrzański i m. Wierzbnica.
3. Budowa zatok autobusowych, przejść dla pieszych, progów zwalniających i azyli.
4. Wykonanie utwardzonych poboczy.