Profilaktyka chorób odkleszczowych – Powiat realizuje program zdrowotny dla mieszkańców

Spotkania edukacyjne dla mieszkańców powiatu oraz badania laboratoryjne dla osób z grupy wysokiego ryzyka z objawami klinicznymi boleriozy to część działań, które będą realizowane w ramach programu zdrowotnego w zakresie chorób odkleszczowych. Powiat Nowosolski podpisał umowę z wykonawcą zadania.

Wicestarosta Waldemar Wrześniak, Członek Zarządu Andrzej Żuberek oraz Skarbnik Emil Chwiałkowski podpisali umowę z wykonawcą - Cogito Sebastian ŁaźniakBorelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową występującą w Polsce, od kilku lat obserwuję się tendencję wzrostową liczby rejestrowanych zachorowań, dlatego rośnie potrzeba działań profilaktycznych.

Powiat Nowosolski właśnie rozpoczął realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych. Zadanie będzie realizowała Firma Cogito z Kalisza. Wicestarosta Waldemar Wrześniak, Członek Zarządu Andrzej Żuberek oraz Skarbnik Emil Chwiałkowski podpisali umowę z wykonawcą.

W ramach programu polityki zdrowotnej zaplanowano działania edukacyjne nakierowane na profilaktykę boreliozy. Wiele osób czerpie swoją wiedzę z interentu. Dzięki spotkaniom, które odbędą się we wszystkich gminach, będzie można zweryfikować informacje u specjalistów.

Bolerioza to bardzo podstępna choroba, często trudna do zdiagnozowania. Rumień po ukłuciu kleszcza nie występuje u wszystkich pacjentów z boreliozą – dotyka około 40-60% zakażonych, dlatego inne objawy nie są powiązywane z ugryzieniem kleszcza.

Drugim ważnym elementem programu będą badania w populacji osób kwalifikujących się do jednej z grup wysokiego ryzyka chorób odkleszczowych. Dwustopniowym testem zostaną objęci uczestnicy projektu wśród, których występuje objaw kliniczny boreliozy ale bez objawu patognomonicznego w postaci rumienia wędrującego.

O szczegółach dotyczących realizacji programu będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.