Profilaktyka chorób odkleszczowych – Borelioza – Konkurs na realizatora

Powiat Nowosolski rozpoczyna realizację Programu Polityki Zdrowotnej na rok 2023, który będzie dotyczył chorób odkleszczowych – boreliozy. Celem programu jest podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat chorób przenoszonych przez kleszcze oraz umożliwienie wstępnego rozpoznania tych schorzeń poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych.

W ramach programu, Powiat Nowosolski ogłosił konkurs ofert, którego celem jest wybór odpowiedniego realizatora, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie działań związanych z profilaktyką boreliozy w na terenie powiatu.

Program skupi się na dwóch głównych obszarach działania:

Edukacja

Planowane są intensywne działania edukacyjne, które obejmą wszystkie gminy w naszym powiecie. W ramach tych działań, organizowane będą wykłady i spotkania edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości na temat chorób odkleszczowych oraz zapewnienie informacji o skutecznych metodach profilaktyki boreliozy.

Badania laboratoryjne

W ramach programu przewidziano przeprowadzenie dwustopniowego testu serologicznego, tj. badania ELISA, a następnie Western blot, wśród 28 uczestników z objawami klinicznymi boreliozy, ale bez charakterystycznego rumienia wędrującego. Badaniu zostaną również poddane osoby z grupy wysokiego ryzyka chorób odkleszczowych, w tym rolnicy posiadający gospodarstwa rolne oraz leśnicy i pracownicy leśni.

Program zakłada objęcie populacji docelowej wszystkich mieszkańców Powiatu Nowosolskiego, co umożliwi przeprowadzenie kompleksowych działań profilaktycznych i badawczych.