Powiat Nowosolski złożył 3 projekty do Polskiego Ładu

Most na Obrzycy i kolejny etap rozbudowy drogi 1022F, ścieżka rowerowa z Siedliska do Nowej Soli oraz ścieżka łącząca powiat nowosolski i zielonogórski to trzy projekty, o których dofinansowanie stara się Powiat Nowosolski w ramach programu Polski Ład.

Radny Marcin Kula i Starosta Iwona Brzozowska na trasie planowanej ścieżki rowerowej z Siedliska do Nowej SoliStarosta Iwona Brzozowska na swoim Facebooku poinformowała o projektach, które Powiat Nowosolski złożył do programu Polski Ład. Aż dwa z trzech projektów dotyczą ścieżek rowerowych. – Powiat jest na etapie tworzenia koncepcji ścieżek rowerowych łączących stolicę powiatu ze stolicami poszczególnych gmin i liczy w tej kwestii na współpracę – mówi Starosta Iwona Brzozowska. W planach jest także przebudowa drogi i mostu nad Obrzycą.

Rowerem do Siedliska

Odcinek z Nowej Soli do Siedliska ma mieć ok. 8 km długości i prowadzić traktami leśnymi oraz wałami przeciwpowodziowymi. Inicjatorem budowy szlaku jest Radny Powiatu Nowosolskiego Marcin Kula. Powiat ma już gotowy program funkcjonalno-użytkowy. Wartość projektu to ok. 5 mln zł.

Ścieżka dla dwóch powiatów

Powiat podjął również próbę pozyskania środków na ścieżkę łączącą powiat nowosolski z powiatem zielonogórskim. Wartość tego zadania to 13 mln zł.

12 km odcinek z Otynia do Zatonia ma się łączyć ze ścieżką „Kolej na rower…”. – Największą wartością planowanej inwestycji jest to, że po jej wybudowaniu sieć ścieżek w naszym powiecie jak i na terenie Zielonej Góry zostanie połączona – usieciowionych zostanie ponad 140 km tras rowerowych – podkreśla Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska.

Droga i most

Most nad Obrzycą jest aktualnie remontowanyTrzeci ze złożonych wniosków dotyczy 3,2 km drogi Tatarki – Uście. Starosta podkreśla, że inwestycja ma charakter priorytetowy, ze względu na stan tymczasowego mostu na Obrzycy oraz fakt, że udałoby się zakończyć przebudowę drogi 1022F do granic powiatu.

W miejscowości Tatarki zaplanowano budowę jednostronnego chodnika dla pieszych, a w miejscowości Uście ciąg pieszo-rowerowy oraz ciąg pieszo-rowerowy na moście. Projekt zakłada też kanalizację deszczową w miejscowości Tatarki i Uście. Wartość zadania to 15 mln zł.