Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Starosta Waldemar Wrześniak powiat zebranych członków Komisji i przedstawił porządek posiedzenia. Głównym tematem spotkania było przyjęcie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-2019 w powiecie nowosolskim. Omówione zostało także ubiegłoroczne ćwiczenie ratownicze na rzece Odrze z ewakuacją pasażerów statku „Laguna 2016”. Następne planowane posiedzenie członkowie Komisji wyznaczyli na październik br.