O pierwszej pomocy i bezpieczeństwie – szkolenie obronne w Starostwie

Zarząd Powiatu Nowosolskiego, Naczelnicy Wydziałów oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu w dniach 15-16 października uczestniczyli w corocznym szkoleniu obronnym. Omawiane tematy dotyczyły bezpieczeństwa i obrony państwa, ale również zasad pierwszej pomocy.

Szkolenie obronne w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli realizowane jest co roku i wynika z planu zatwierdzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Jest ono okazją do poszerzenia wiedzy oraz doskonalenia umiejętności Zarządu oraz kadry kierowniczej jednostek Powiatu na wypadek różnego rodzaju zagrożeń.

Praktyka czyni mistrza

Pierwsza część szkolenia poświęcona była pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia składały się z krótkiego wykładu oraz ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy szkolenia ćwiczyli pozycję boczną oraz pracowali z fantomami, na których uczyli się masażu serca niemowląt,  dzieci i osób dorosłych.

Zajęcia z pierwszej pomocy prowadził Roman Krupa – magister pielęgniarstwa.

Bezpieczeństwo i ochrona

Zasady funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej, współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, ochrona ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych oraz zasady funkcjonowania międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa to zagadnienia, które były poruszane podczas kolejnych etapów szkolenia.

Tematykę dotyczącą funkcjonowania systemu obronnego państwa wyjaśniał podczas szkolenia dr inż. Jarosław Siuda –były żołnierz zawodowy, obecnie wykładowca na Uniwersytecie Zielonogórskim z Wydziału Ekonomii i Zarządzania (Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem).