Nowe godziny pracy apteki “Ewel”

Zmiana godzin pracy Apteki „Ewel” przy ul. Kupiecka 10 w Nowej Soli z 8.00 – 18.00 na 9.00 – 17.00. Godziny pracy apteki w soboty nie ulegają zmianie, tj. od 9.00 do 14.00

Jednocześnie informujemy o zamknięciu oraz wygaszeniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej „Stylowa” przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Nowej Soli z dniem 1 sierpnia 2023 r.