Maturzysto!

plakatIV

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje IV edycję stypendiów akademickich.

W roku akademickim 2015/2016 Fundacja zamierza przyznać 500 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 539zł.

Jeśli:

– zdałeś egzamin maturalny w 2014 lub 2015 roku,

– w roku akademickim 2015/2016 po raz pierwszy podejmujesz studia na polskiej wyższej uczelni,

– mieszkasz na wsi lub w mieście poniżej 30 000 mieszkańców,

– średni miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie w 2014 roku nie przekroczył 1050 zł,

zapoznaj się z Regulaminem Fundacji i zarejestruj się na naszej stronie.

Rekrutacja trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2015r. (do godz. 16:00).

Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet.

Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie www.fejj.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na styp.1rok@fejj.pl

Na Funpage na Facebook’u: //www.facebook.com/FundacjaEdukacyjnaImJerzegoJuzonia