Dofinansowanie ogólnopolskie “Kredyt ekologiczny”

Trwa nabór wniosków do programu – Dofinansowanie ogólnopolskie “Kredyt ekologiczny”
Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi od 25% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze to 660 000 000 PLN

Dofinansowanie mogą otrzymać:
– Mikro przedsiębiorcy
– Mali przedsiębiorcy
– Średni przedsiębiorcy
– Małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap)
– Spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap)

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Projekt trwa do 17.08.2023 r.
Więcej szczegółów w regulaminie, na stronie internetowej.