Czerwcowe spotkanie Rady Seniorów

Posiedzenie Rady Seniorów Powiatu NowosolskiegoW dniu 26 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego, na którym omawiano ostatnie wydarzenia i informacje dotyczące wsparcia dla seniorów. To ostatnie posiedzenie Rady przed wakacjami.

Na wstępie obrad głos zabrała Przewodnicząca Rady Seniorów Halina Napieralska-Pruska i Wiceprzewodniczący Jerzy Rybacki. Czerwiec był bardzo intensywny dla prezydium rady. Poruszono temat uczestnictwa spotkaniach w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., w Zgromadzeniu Ogólnym Rad Seniorów w Warszawie, a także u zaprzyjaźnionych seniorów z Forst.  

Prezydium Rady przedstawiło krótkie sprawozdanie z wyjazdów oraz uzyskanych informacji. Przede wszystkim podkreślano, że społeczeństwo starzeje się bardzo szybko i seniorzy stanowią dużą jej część. Zjawisko to w dużej mierze dotyka naszego województwa. Rozmawiano również o programach skierowanych do seniorów m. in. asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Radni wyszli z inicjatywą uruchomienia połączenia autobusowego Pleszówek - CASW dyskusji uczestniczyła także Starosta Iwona Brzozowska, która zachęcała członków Rady do promowania i informowana  tego typu działaniach w swoich gminach.

Rada podjęła również uchwałę w temacie podjęcia inicjatywy w sprawie uruchomienia komunikacji miejskiej z Pleszówka do Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli. Zdaniem naszych seniorów CAS, w którym znajduje się siedziba 13 organizacji, Dzienny Dom Seniora oraz ŚDS, powinien być dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta.