ASF w gminie Gaworzyce. Powiat nowosolski w strefie zagrożonej

Na terenie dwóch lubuskich powiatów został wyznaczony obszar zagrożony. Wszystko w związku z wykryciem ASF u świń w miejscowości Wierzchowice, gmina Gaworzyce. Rozporządzenie dotyczące zwalczania ASF u świń na trenie powiatu nowosolskiego i żagańskiego 1 września wydał Wojewoda Lubuski.

Afrykański pomór świń to temat nada aktualny i groźny dla hodowców świń. W ostatnich dniach u świń w miejscowości Wierzchowice wykryto groźnego wirusa. Mimo że miejscowość znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego (powiat polkowicki), strefą zagrożoną objęto również dwa powiaty województwa lubuskiego:

  • w powiecie nowosolskim, w gminie Bytom Odrzański miejscowości: Kropiwnik
  • w powiecie żagańskim, w gminie Niegosławice miejscowości: Nowa Jabłona, Zimna Brzeźnica.

Szczegółowe wytyczne dla wskazanego obszaru określa rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 września 2020 r.

Na obszarze, o którym mowa zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych

w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii w zaplombowanych przez niego środkach transportu, po upływie 30 dni od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania w ognisku choroby, chyba że właściwy miejscowo Powiatowy Lekarz Weterynarii, w sytuacji wykluczenia choroby na podstawie przeprowadzonych, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, intensywnych programów pobierania próbek i badań tych próbek wyrazi zgodę na skrócenie tego okresu do 21 dni;

3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego, przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze we celu bezpośredniego uboju oraz w przypadku drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postoju na tym obszarze;

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

 Na obszarze, o którym mowa nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie dróg obszaru zagrożonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100m.