64 dziewczynki zaszczepione na HPV

Powiat Nowosolski zakończył realizację Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt z rocznika 2011 zamieszkałych na terenie powiatu nowosolskiego na rok 2022.

Szczepienia na HPV w ramach powiatowego programuGłównym celem programu było zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory wywołane wirusem brodawczaka ludzkiego poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień ochronnych przeciwko HPV w roku 2022 i 2023 w populacji dziewcząt urodzonych w 2011 roku zamieszkałych na terenie powiatu nowosolskiego. 

Do programu zgłosiło się 64 dziewczynki z rocznika 2011 z terenu powiatu nowosolskiego. Rodzice/opiekunowie prawni zapoznali się z działaniami szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz wyrazili zgodę na jej podanie zgodnie ze schematem szczepień. Podniesiono poziom wiedzy i świadomość rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci (dziewcząt i chłopców) z rocznika 2011 w zakresie ryzykownych zachowań oraz chorób przenoszonych droga płciową, w tym zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. Zwiększono świadomość w podejściu do wykonywania regularnych badań profilaktycznych celem wczesnego wykrywania i redukcji chorób nowotworowych wśród młodzieży oraz matek młodzieży objętych programem szczepień przeciwko HPV.

Działania edukacyjne uczestników programu były prowadzone w czasie wizyty kwalifikacyjnej do szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). W ramach edukacji poruszane były informacje na temat:

  • cel i zakres realizowanego programu;
  • czynniki ryzyka zakażenia wirusem HPV i jego skutków;
  • kształtowania zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży;
  • metod zapobiegania zakażeniem wirusem HPV;
  • roli szczepień i badań profilaktycznych (np. badań cytologicznych) służących wykrywaniu i zapobieganiu nowotworowi szyjki macicy;
  • szczepień, korzyści z nich wynikających, skutków ubocznych (niepożądanych odczynów poszczepiennych).

 Program wspierany był działaniami informacyjno-promocyjnymi w postaci informacji o programie umieszczonych na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu nowosolskiego, a także w mediach społecznościowych. Upowszechnienie informacji o programie i jego promowaniu prowadził podmiot leczniczy, który był realizatorem programu.