Będzie więcej e-danych w geodezji

Przed Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kolejny duży krok w dotyczący tworzenia elektronicznej bazy danych. Powiat Nowosolski podpisał umowę na realizację BDOT 500 dla trzech obrębów miasta Nowa Sól.

Obecnie wydział geodezji udostępnia dane na podstawie mapBDOT 500 to Baza Danych Obiektów Topograficznych czyli zbiór danych przestrzennych m. in. budynków, ogrodzeń, dróg i chodników. Zawarte w niej dane są podstawą do różnych opracowań i umożliwiają udostępnienie informacji topograficznych. Do tej pory dane dla terenów powiatu nowosolskiego były udostępniane na podstawie tradycyjnych map.

Jeszcze w tym roku firma OPGK Rzeszów przygotuje BDOT 500 3 obrębów miasta Nowa Sól. W pierwszej kolejności baza będzie obejmowała najbardziej zurbanizowany obszar miasta. Wartość zadania to ok. 150 tys. zł.

Opracowanie BDOT 500 pozwoli dostosować pracę urzędu do obowiązujących przepisów. To także korzyści dla geodetów, którzy będą mieli szybszy dostęp do lepszej jakości danych.