Zwycięzcy finału gry edukacyjnej Start Up! Grow Up!

Uczniowie CKZiU w Nowej Soli zdobyli pierwsze miejsce w projekcie, którego organizatorem była PWSZ w Sulechowie. Celem projektu było wzmocnienie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce wśród uczniów szkół ponadgimnajzlanych województwa lubuskiego. W projekcie wzięło udział 11 drużyn z województwa lubuskiego. CKZiU reprezentowali uczniowie z różnych klas o różnych profilach kształcenia, tworząc dwie grupy o nazwie „Innowacyjni” i „Agenci przyszłości”. Uczniowie opracowali koncepcję Przystanku Przyszłości według określonych wytycznych. Projekt ocenili eksperci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, którzy przyznali zespołom z Nowej Soi wyróżnienie w postaci znaków innowacyjności, jakości i równoważonego rozwoju. Ponadto oceny projektów dokonali Agenci Biznesu, osoby reprezentujące Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych oraz Park Technologiczny – Interior. Agenci Biznesu wyróżnili projekty naszych uczniów w zakresie innowacyjności. Zespół uczniowski „Agenci przyszłości” wyróżnienie otrzymał za opracowanie własnego programu – aplikacji jako wartości dodanej do przystanku przyszłości oraz opracowanej analizy finansowej przedsięwzięcia. Grupa „Innowacyjni” otrzymała wyróżnienie za komplementarności projektu jako całość, a w szczególności za oprogramowanie, które zostanie przedstawione inwestorom w Nowej Soli do wdrożenia w planach rozwoju regionu. Projekty zostały ocenione również przez zespoły konkurencyjne i tak, grupa „Innowacyjni” otrzymała pierwsze miejsce i została finalistą gry edukacyjnej Start Up! Grow Up! Dodatkowo przedstawiciele uczelni PWSZ w Sulechowie wręczyli statuetkę INNOWACYJNI 2016, która również otrzymała grupa „Innowacyjni”.

Reprezentanci grup:
Grupa „Innowacyjni” – Natalia Sobczyk, Arleta Fijoł, Marcela Olechowska, Monika Krupa, Szymon Matuszewski, Maciej Lech, Krzysztof Kolendowicz, Radosław Wiśniowski, Piotr Łyskawka

Grupa „Agenci przyszłości”- Gabriela Chmiel, Andżelika Sadowska, Karolina Leszczyńska, Daniel Warias, Karolina Bereś, Mateusz Wojtasiński, Łukasz Soroczyński, Dawid Nastałek, Dominika Badecka

Anna Ziętek