ZSP nr 4 – Innowacyjną szkołą zawodową na rynku pracy

Ciężka praca nauczycieli i uczniów została doceniona i „Spożywczak” zdobył tytuł „Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy” w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Szkoła musiała spełnić szereg kryteriów i podjąć różnorakie działania, aby uzyskać ten tytuł. Nie było to jednak takie trudne, bo od lat szkoła realizuje działania, które pozwalają być konkurencyjną i innowacyjną szkołą, czego efektem jest doskonała współpraca z pracodawcami i kształcenie młodzieży zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Nowy obraz (9)z