ZSP nr 3 “Odlewniak” wita nowych uczniów!

Dziękujemy za wybór naszej szkoły. Gwarantujemy solidne wykształcenie i przyjazną atmosferę. Wiedza praktyczna będzie solidnym gwarantem zatrudnienia.

Operator obrabiarek skrawających, czy monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawody pożądane na rynku pracy, a nauczą się ich ci, którzy wybrali naszą szkołę. Absolwenci „Odlewnika” umieją programować obrabiarki numeryczne posiadające wszędzie te same kody. Jeśli do tego dołożyć znajomość języka obcego technicznego, którego również uczą w ZSP nr 3, można śmiało stwierdzić, że nasi absolwenci są przygotowani do pracy na całym świecie.

Doskonalimy jakość kształcenia szkół zawodowych!!!
Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej placówek, poprawa jakości i efektywności kształcenia poprzez m.in.:
1) Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorstw
2) Dodatkowe zajęcia dla uczniów – zajęcia specjalistyczne, kursy nadające nowe kwalifikacje i umiejętności, kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich
3) Modernizację bazy kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i urządzenia
4) Współpracę ze szkołami wyższymi – kursy przygotowujące do studiów dla uczniów, obozy naukowe i korzystanie z bazy i kadry akademickiej
5) Profesjonalne doradztwo edukacyjno-zawodowe