ZSP nr 2 “Nitki” wita nowych uczniów!

Nauka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli pozwoli Ci zdobyć ciekawy zawód. Wybrałeś szkołę, która przygotuje Cię do samodzielności, do zawodu, który wybierasz sam, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Uczyć się będziesz pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli i doświadczonych mistrzów. Zostaniesz fachowcem znającym proces powstawania wyrobu lub usługi, najnowsze technologie i najlepsze materiały. Oferujemy również atrakcyjne kierunki w technikum; technik usług fryzjerskich, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik przemysłu mody.

ZSP nr 2 zaprasza również przyszłych złotników – jubilerów, zegarmistrzów, czy kominiarzy. Szkoła organizuje staże i praktyki nawet za granicą. Niedługo klasy mechaników samochodowych, cukierników i piekarzy będą jeździć na dwutygodniowe praktyki do Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. To świetne połączenie nauki zawodu oraz języka obcego. A start ułatwia dwujęzyczne świadectwo, które uczniowie otrzymają po zdanych egzaminach zawodowych.

Doskonalimy jakość kształcenia szkół zawodowych!!!
Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej placówek, poprawa jakości i efektywności kształcenia poprzez m.in.:
1) Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorstw
2) Dodatkowe zajęcia dla uczniów – zajęcia specjalistyczne, kursy nadające nowe kwalifikacje i umiejętności, kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich
3) Modernizację bazy kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i urządzenia
4) Współpracę ze szkołami wyższymi – kursy przygotowujące do studiów dla uczniów, obozy naukowe i korzystanie z bazy i kadry akademickiej
5) Profesjonalne doradztwo edukacyjno-zawodowe