Zrywają asfalt z ul. Staszica

Rozpoczął się kolejny etap remontu ul. Staszica w Nowej Soli. Na odcinku od Ronda Gedii do Ronda Dozametu trwa frezowanie nawierzchni.

Cała inwestycja dotycząca ul. Staszica będzie obejmował odcinek od Ronda Dozametu do Ronda Solidarności. W ramach zadania planowana jest m. in. wymiana nawierzchni na drogach oraz przebudowa chodników.

Wartość zadania to ponad 2,2 mln zł. Na jego realizację Powiat Nowosolski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na czas trwania prac na remontowanym odcinku został wprowadzony ruch jednokierunkowy. Wyznaczony został także objazd ulicami Piłsudskiego, Okrężną, Starostawską i Przemysłową.