Zmiany w Zarządzie Powiatu

Piątkowa sesja Rady Powiatu Nowosolskiego przyniosła zmiany w składzie Zarządu. Funkcję nieetatowego członka Zarządu radni powierzyli Andrzejowi Staroszczukowi. Wcześniej rezygnację z tego stanowiska złożył Mariusz Stokłosa. Zmianie uległ również skład dwóch komisji.

Zarząd Powiatu Nowosolskiego pracuje w nowym składzie. Podczas XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego na nieetatowego członka Zarządu został wybrany Andrzej Staroszczuk. Wcześniej rezygnację z tej funkcji złożył Mariusz Stokłosa. Stanowisko to piastował od marca 2019 roku. Za dobrą i merytoryczną pracę w Zarządzie M. Stokłosie dziękowała Starosta Iwona Brzozowska.

Ekonomista, społecznik

Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska rekomendowała na stanowisko członka Zarządu kandydaturę Andrzeja Staroszczuka.

Radny Andrzej Staroszczuk jest absolwentem nowosolskiego „Elektryka”. W roku 2015 z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Członek OSP w Mirocinie Górnym, od 2007 naczelnikiem i wiceprezes. Społecznik, członek wielu stowarzyszeń i grup nieformalnych. Przez ostanie lata zdobył duże doświadczenie w koordynowaniu projektów unijnych, które służą lokalnej społeczności.

Podczas głosowania radni przyjęli większością głosów kandydaturę A. Staroszczuka.

– Bardzo dziękuję za wybór mojej skromnej osoby na nieetatowego członka Zarządu. Obiecuję, że będę ciężko i sumiennie pracował tak, jak przez ostatni rok. Mam nadzieję, że moja współpraca z Zarządem będzie układała się równie dobrze jak z moim poprzednikiem, Mariuszem Stokłosą – zabrał głos Andrzej Staroszczuk.

Zmiany w komisjach

Wybory członka Zarządu były konsekwencją kolejnych zmian.

Radny Andrzej Staroszczuk był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Z pracy w obu komisjach zrezygnował.

Decyzją radnych w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zastąpił go Mariusz Stokłosa. Z kolei skład Komisji Rewizyjnej zasilił Jarosław Intek, który został jej przewodniczącym.