Zmiany w przepisach! 180 dni na rejestrację auta

Mieszkańcy Powiatu Nowosolskiego nie muszą się już spieszyć do Wydziału Komunikacji, żeby zarejestrować pojazd sprowadzony z UE lub poinformować o zbyciu lub nabyciu pojazdu. Zgodnie z nowymi przepisami mamy na to aż 180 dni.

Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska prosi o stosowanie przepisów i skorzystanie z dłuższego terminu na zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz dłuższego terminu na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.

Na nowych zasadach

Sytuacja epidemiczna w kraju i związane z tym ograniczenia w obsłudze bezpośredniej w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli spowodowały, że właściciele pojazdów mogą liczyć na taryfę ulgową. Już w połowie kwietnia Starosta Nowosolski podjął decyzję, że przewidziane przepisami kary administracyjne nie będą nakładane.

Od 31 marca sprawy te regulują przepisy Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawodawca wprowadził od dnia 31.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. dłuższy 180-dniowy termin na zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej oraz zgłoszenie kupna lub sprzedaży zarejestrowanego pojazdu w Polsce.

Kogo obejmują nowe przepisy?

Ustawodawca określił, że stosując przepisy dotyczące kar administracyjnych, stosuje się je z uwzględnieniem terminu 180-dniowego w stosunku do pojazdów sprowadzonych oraz zbytych lub nabytych nie później niż 30 dni przed dniem wejścia powyższej ustawy. Ponieważ ustawa weszła w życie 31.03.2020 r., oznacza to, że ustawodawca przewidział dłuższy 180-dniowy termin na dokonanie czynności w Wydziale Komunikacji dla pojazdów sprowadzonych, zbytych lub nabytych licząc od dnia 1.03.2020 r.

Można przez internet

Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju można dokonać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub strony internetowej ministerstwa.

Informacje oraz druki są do pobrania w zakładce “Co i jak załatwić w urzędzie?” BIP.