Zmiana granic powiatu – rozpoczynają się konsultacje społeczne w Gminie Otyń

Zarządu Powiatu Nowosolskiego zaprasza mieszkańców Gminy Otyń do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic Powiatu Nowosolskiego, która będzie polegała na włączeniu do terytorium Gminy Otyń części obszaru Miasta Zielona Góra.

Konsultacje rozpoczynają się 10 lutego i potrwają do 28 lutego 2023 r. Mogą w nich uczestniczyć tylko mieszkańcy Gminy Otyń, ponieważ sprawa dotyczy włączenia w granice gminy ok. działek 50 działek z terenu Zielonej Góry, a dokładnie położonych w obrębie dawnej Suchej. Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

POBIERZ FORMULARZ ANKIETOWY

  • otwartych spotkań konsultacyjnych

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 20 lutego 2023 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ługi o godz. 16.00. Wyrażenie opinii na spotkaniu odbędzie się przez złożenie formularza ankietowego.

Opinie anonimowe i złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Powiatu Nowosolskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.