Zmiana granic powiatu – konsultacje społeczne w Gminie Nowe Miasteczko

Zarządu Powiatu Nowosolskiego zaprasza mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic Powiatu Nowosolskiego, która będzie polegała na włączeniu do terytorium gminy części obszaru Gminy Szprotawa.

Konsultacje rozpoczynają się 16 lutego i potrwają do 3 marca 2023 r. Mogą w nich uczestniczyć tylko mieszkańcy Gminy Nowe Miasteczko, ponieważ sprawa dotyczy włączenia w granice gminy ok. działek 14 działek z terenu gminy Szprotawa (nr działek 243; 244/8; 717; 244/3; 244/6; 718; 244/2; 244/7; 305/11; 305/8; 306/10; 306/12; 305/7; 306/13). Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

POBIERZ FORMULARZ ANKIETOWY

  • otwartych spotkań konsultacyjnych

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. (czwartek) w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyba o godz. 16.00. Wyrażenie opinii na spotkaniu odbędzie się przez złożenie formularza ankietowego.

Opinie anonimowe i złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Powiatu Nowosolskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.