Zmiana części komunikatu dot. przydatności wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli zmienia decyzję w części dot. braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w następujący sposób:

  • w odcinku sieci wodociągu publicznego w Radwanowie tj. od przepompowni wody w Broniszowie (budynki mieszkalne w Broniszowie od nr 16 do nr 86), utrzymuje brak przydatności wody do spożycia przez ludzi – woda w tym odcinku sieci może być używana wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych;
  • w pozostałej części wodociągu tj. od stacji uzdatniania wody w Radwanowie do przepompowni wody w Broniszowie woda jest przydatna do spożycia

Decyzja [attachments template=small-list include=”11547″]