Złóż wniosek do projektu budżetu

Zarząd Powiatu Nowosolskiego uprzejmie informuje Radnych, Komisje Rady Powiatu, Stowarzyszenia Mieszkańców i organizacje pozarządowe  ubiegające się o dofinansowanie, o możliwości składania wniosków do projektu budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2020 rok w terminie do 10 października 2019r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przy projekcie budżetu Powiatu na 2020 rok.