Zgłoś ofertę do 12 stycznia 2024

Trwa nabór ofert do konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych  przez organizacje pozarządowe w roku 2024.  Konkursem zostały objęte zadania z zakresu sportu, kultury, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. W puli jest także 45 tys. zł na organizację Powiatowej Olimpiady Młodzieży.

Szczegółowe informacje dostępne są w BIP – informator NGO.