Zebranie uczestników scalania. Oszacowaliśmy wartość gruntów

Projekt scalania gruntów realizowany w gminie Nowe Miasteczko wchodzi w kolejny etap. Na zaplanowanym na 18 października zebraniu Wydział Geodezji przedstawi wyniki oszacowania gruntów we wsiach Szyba, Konin i Popęszyce.

Mapa gminy Nowe Miasteczko - miejscowości objęte scalaniemScalenie gruntów to działania, które przyczyniają się do poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez m.in. zmniejszenie ilości działek w poszczególnych gospodarstwach oraz zapewnienie każdej nowopowstałej w wyniku scalenia działce ewidencyjnej dostępu do drogi publicznej. Na terenie gminy Nowe Miasteczko projektem zostały objęte 683 działki ze wsi Szyba, Konin i Popęszyce. Obszar scalania obejmuje tereny o powierzchni 1223,8760 ha. Z projektu zostały wyłączone grunty Państwowych Gospodarstw Leśnych, jak również tereny w części zabudowane oraz częściowo tereny PKP. Powierzchnia objęta scaleniem stanowi 100 % obszaru rolniczej powierzchni produkcyjnej. 

Realizowany przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami projekt scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym to zadanie, którego koszt całkowity wynosi 6 175 525 zł. Na jego realizację Powiat otrzymał środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021 – 2020.

Właśnie zakończył się kolejny etap projektu. Na zebraniu, które odbędzie się 18 października 2021 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Szybie zostaną ogłoszone wyniki oszacowania gruntów. Ze względu na wagę tematu zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o liczny udział w spotkaniu.

Ponadto informacja z oszacowania gruntów będą dostępne do publicznego wglądu przez 7 dni od dnia zebrania u sołtysów wsi objętych scaleniem. Szczegóły w BIP

Jednocześnie, zwracamy się z prośbą do uczestników zebrania do stosowania się do obowiązujących norm bezpieczeństwa – dezynfekcji rąk, stosowania maseczek oraz zachowania odległości pomiędzy uczestnikami.