Zbieramy na sztandar dla policji

Nowosolska Komenda Policji ma szansę otrzymać własny sztandar. Wszystko jednak zależy od hojności mieszkańców powiatu oraz efektów zorganizowanej w tym celu zbiórki pieniędzy.

Pod koniec maja br., z inicjatywy Starosty Nowosolskiego Waldemara Wrześniaka został powołany Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

W skład Komitetu weszli: prezydent Wadim Tyszkiewicz, starosta W. Wrześniak, wójtowie: Barbara Wróblewska, Izabela Bojko, Dariusz Straus, Henryk Matysik i burmistrzowie gmin powiatu: Danuta Wojtasik, Paweł Jagasek, Jacek Sauter , kapelan policji ks. Prałat Józef Kocoł, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Suski, Nadleśniczy Artur Tararuj oraz skarbnik powiatu Ewa Matyla.

Przedstawiciele samorządów jednomyślnie podjęli decyzję o potrzebie powołania społecznego komitetu oraz aktywnego włączenia się w całą inicjatywę, której zwieńczeniem będzie ufundowanie sztandaru i przekazanie go nowosolskim policjantom w trakcie przyszłorocznego Święta Policji.

Ufundowanie Sztandaru będzie uhonorowaniem jednostki oraz dotychczasowej trudnej i odpowiedzialnej służby funkcjonariuszy i pracowników komendy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu nowosolskiego, a także wyrazem uznania i zaufania. Ponadto do tej pory KPP w Nowej Soli nie posiadała własnego sztandaru. Jego brak był odczuwalny szczególnie w sytuacji gdy nowo przyjęci do służby policjanci nie mogliby składać na sztandar roty ślubowania, a także uczestniczyć w uroczystościach państwowych poprzez wystawienie pocztu sztandarowego. Na nowy sztandar dla nowosolskich stróży prawa potrzeba ok. 20 tys. zł.

W tym celu Komitet  organizuje zbiórkę publiczną, której środki przeznaczone zostaną na ufundowanie sztandaru. Zbiórka prowadzona jest w formie dobrowolnych wpłat na konto założone specjalnie w tym celu.

Wszyscy, którzy zechcą wnieść swój udział w uhonorowanie policjantów, strzegących naszego bezpieczeństwa na terenie powiatu mogą dokonywać dobrowolnych wpłat na konto:

Honorowy Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli
Nr rachunku bankowego:
31 9673 0007 0030 0301 6359 0001
Bank Spółdzielczy w Kożuchowie Oddział w Nowej Soli
W tytule wpłaty należy wpisać zwrot:
Sztandar dla KPP w Nowej Soli