zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Samorządowego Zespołu ds. Wspólnej Metody Samooceny CAF.

Treść zarządzenia