Zarządzenia Nr 59/2020 Starosty Nowosolskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania członka do składu Zespołu konsultacyjnego ds. opracowania ,,Polityki oświatowej Powiatu Nowosolskiego – strategia na lata 2021 – 2026″

Zarządzenia Nr 59/2020 Starosty Nowosolskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania członka do składu Zespołu konsultacyjnego ds. opracowania ,,Polityki oświatowej Powiatu Nowosolskiego – strategia na lata 2021 – 2026″

ZAŁĄCZNIK