Zarządzenia Nr 48/2020 Starosty Nowosolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opracowania ,,Polityki oświatowej Powiatu Nowosolskiego – strategia na lata 2021 – 2026″

[download-attachment id=”24225″ title=”Treść zarządzenia”]