Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

Sprawozdanie finansowe i z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium były najważniejszymi punktami ostatniej sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. Sprawozdanie przyjęto, a radni prawie jednogłośnie udzielili absolutorium.

Skarbnik Powiatu Ewa Matyla przedstawiła sprawozdanie zaakceptowane wcześniej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wynika z niego, że z zakładanego budżetu z 97,6 mln zł dochodów i 105,3 mln zł wydatków wykonano 94,5 mln zł dochodów i 103,8 mln zł wydatków. – Różnica w dochodach wynika m.in. z tego,  iż nie udało się sprzedać budynku przy ul. Witosa – tłumaczyła E. Matyla. Za przyjęciem sprawozdania byli wszyscy radni obecni na sali sesyjnej.

Przed kolejnym głosowaniem Starosta Waldemar Wrześniak przypomniał o najważniejszych inicjatywach i inwestycjach powiatowych, które miały miejsce w ubiegłym roku. – W 2017 roku Powiat pozyskał ponad 13 mln zł na inwestycje twarde i 16 mln zł na tzw. inwestycje miękkie – wyjaśniał Starosta.  – W sumie w 2017 roku powstało 6,3 km dróg i 1,8 km chodników. Zrealizowano też inwestycje na kwotę łączną 7 mln w szkołach: Liceum Ogólnokształcącym, ZSP nr 2, 4 i 5 oraz SOSW, a także inwestycję polegającą na elektronicznym udostępnianiu danych geodezyjnych. To wszystko pokazuje, jak powiat się rozwija.

– Trudno byłoby zarzucić Państwu bierność, była aktywność w różnych dziedzinach, ilość inicjatyw jest ok – stwierdził jeszcze przed głosowaniem radny Mirosław Olejniczak.

Na sesji obecnych było 19 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 16, dwóch wstrzymało się od głosu, radna Kubicka nie uczestniczyła w głosowaniu. Radzie oraz naczelnikom wydziałów podziękował zarówno Starosta, jak i Wicestarosta Przemysław Ficner.