Zarząd podzielił pieniądze dla spółek wodnych

Trzy spółki wodne z terenu powiatu złożyły wnioski o dotację. Zarząd Powiatu Nowosolskiego przyznał pieniądze na ich działalność w 2024 roku.

Na funkcjonowanie spółek, podobnie jak w latach ubiegłych, w budżecie została zapisana kwota 100 tys. zł, która została podzielona pomiędzy 3 spółki:

  • Gminna Spółka Wodna w Kolsku – 35 000 zł
  • Gminna Spółka Wodna Kożuchów – 30 000 zł
  • Gminna Spółka Wodna Nowa Sól – 35 000 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadań związanych m. in. z odmulaniem, pogłębianiem i odtwarzaniem rowów melioracyjnych.