Zaproszenie na szkolenie

Dzisiaj, tj. 4 sierpnia w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
„Elektryk” przy ul. Piłsudskiego 65 o godz. 12.00 rozpocznie się szkolenie dla młodych organizacji
pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z zakresu pozyskania mikrodotacji z
przeznaczeniem m.in. na realizację oddolnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, na własny
rozwój, na aktywizację lokalnego środowiska. Wysokość mikrodotacji do 5000 zł.

[attachments template=small-list include=”10435,10434″]