Zapowiada się dobra współpraca

Po pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego dot. wniosku pt. Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim i dofinansowaniu zadania w kwocie ponad 16 mln zł, zorganizowano robocze spotkanie partnerów projektu. We wtorek – 22 bm. z Członkiem Zarządu Powiatu Nowosolskiego Andrzejem Ogrodnikiem oraz pracownikami Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji spotkali się przedstawiciele Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, szczecińskiej firmy Profi Biznes oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Omówiono m.in. szczegóły przeprowadzania rekrutacji do pierwszego działania w ramach projektu oraz założenia do umowy partnerskiej. Spotkanie jeszcze bardziej utwierdziło w przekonaniu, że zarówno lider projektu, czyli Powiat Nowosolski, jak i partnerzy są mocno zaangażowani w projekt i oczekują na jego realizację. Wszyscy zdają sobie sprawę, że tylko dobra współpraca między partnerami przyczyni się do prawidłowego przebiegu projektu i da oczekiwane efekty.