Zakończone inwestycje drogowe

Zakończyły się dwie inwestycje drogowe realizowane przez Powiat Nowosolski. Przedsięwzięcia były współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. W ramach zadania pt. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Bytom Odrz. – Wierzbnica – Bonów, zostały zmodernizowane drogi powiatowe na odcinku Bytom Odrzański – Wierzbnica – Bonów o łącznej długości około 5,3 km. Z kolei w ramach projektu pt. Rozbudowa drogi Lubieszów – Studzieniec, w miejscowości Studzieniec został wybudowany nowy obiekt mostowy, poszerzona jezdnia z 4,5 do 6m na odcinku około 1,5 km, zbudowane zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, progi zwalniające i chodniki, a także kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem do rzeki.
W Lubieszowie natomiast przebudowano odcinek drogi o łącznej długości około 1,5 km.