Zakaz pojenia zwierząt wodą z Odry

Wojewodowie: Lubuski, Dolnośląski oraz Zachodniopomorski wydali rozporządzenia zakazujące korzystania z wód Odry m.in. w celu pojenia zwierząt.

krowy na pastwiskuNależy bezwzględnie powstrzymać się od używania do pojenia zwierząt wody pochodzącej z Odry i jej dopływów!

W związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się na terenie województwa lubuskiego zakaz bezpośredniego kontaktu z wodami Odry, a także korzystania z tych wód tj. spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów ryb, spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewania.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041 w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i lub czystej wody.