Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w SOSW

Dobra wiadomość dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli. Placówka jest przygotowana do uruchomienia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

Jak poinformowała dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli od poniedziałku 18 maja w placówce są realizowane indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie tych zajęć. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie za zgodą rodziców.