Zajęcia klubowe w WTZ

Kolejny rok osoby niepełnosprawne, które oczekują na miejsce w Warsztatach Terapii Zajęciowej, będą mogły korzystać z zajęć klubowych. Powiat Nowosolski podpisał umowę z PFRON na ich realizację.

Przedstawiciele Powiatu Nowosolskiego podpisali umowę z PFRONBlisko 68 tys. zł dofinansowanie z PFRON udało się pozyskać po raz trzeci na realizacji zajęć klubowych w WTZ. Zajęcia klubowe to forma rehabilitacji skierowana do osób, które potrzebują wsparcia w zachowaniu aktywnością społecznej lub zawodowej i oczekują na miejsce w Warsztatach. W ubiegłym roku z zajęć korzystało 9 osób.
Starosta Iwona Brzozowska, Członek Zarządu Andrzej Żuberek oraz Skarbnik Emil Chwiałkowski podpisali umowę z Lubuskim Oddziałem PFRON.
– Podpisanie umowy było okazją do rozmów z panem Andrzejem Gonią, dyrektorem lubuskiego oddziału PFRON o innych programach realizowanych przez kierowaną przez niego instytucję, z których korzystać mogą samorządy powiatowe i gminne. To cenna lekcja, bo potrzeb w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym wciąż jest wiele w całym powiecie nowosolskim. Dziękuję za bardzo merytoryczną, przyjacielską rozmowę – podsumowała Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska.