Zabytkowe epitafium w kościele w Konotopie odzyska dawny blask

Prace restauratorsko-konserwatorskie przy epitafium w kościele pw. Św. Anny w Konopie to kolejne zadanie, na realizację którego Powiat Nowosolski otrzymał dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Realizacja tego projektu planowana jest na przyszły rok.

Spotkanie z przedstawicielami parafii w Konotopie142 tys. zł to kwota dotacji, którą Powiat Nowosolski otrzymał na realizację prac konserwatorsko – restauratorskich przy epitafium epitafium Wolfa von Dihrn i jego żony Magdaleny. W ramach zadania zostaną przeprowadzone m. in. badania petrograficzne, usunięte zostaną przemalowania, wadliwe zaprawy oraz ubytki, a osłabione partie kamienia zostaną wzmocnione. Po zakończeniu prac epitafium zostanie zamontowane w pierwotnym miejscu ekspozycji.

Starosta Iwona Brzozowska. Naczelnik Wydziału Inwestycji Katarzyna Dzieńdziura oraz Powiatowy Konserwator Zabytków Mirosława Kochańska spotkały się z proboszczem parafii ks. kan. drem Tadeuszem Kulczykiem oraz przedstawicielem rady parafialnej Zygmuntem Petrusem w temacie realizacji tego zadania.

Parafia w Konotopie ma przygotowaną dokumentacje i pozwolenia potrzebne do realizacji inwestycji. Przed nami niezbędne formalności związane z przygotowaniem procedury przetargowej.