Za wyniki w nauce, sport i olimpiady

Ponad 170 uczniów szkół Powiatu Nowosolskiego otrzymało stypendia za drugi semestr roku szkolnego 2018/2019. W tym gronie nadwieszą grupę stanowią uczniowie, którzy mogli pochwalić się wysokimi wynikami w nauce.

Aż 66 stypendystów Powiatu to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli. 42 to stypendia za wyniki w nauce, 14 Powiat przyznał sportowcom. Ogólniak to jedyna szkoła, której uczniowie zdobywają stypendia za osiągnięcia naukowe – w sumie 10 osób.

W CKZiU „Elektryk” uczy się 53 stypendystów. 20 osoby otrzymały stypendium za wyniki w nauce, 33 za osiągnięcia sportowe.

W ZSP nr 2 stypendia otrzymało 3 uczniów, w ZSP nr 4 24 (w tym 3 stypendia sportowe), a w ZSP nr 5 18. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym stypendia otrzymało 7 uczniów – 6 za osiągnięcia sportowe i jedna osoba za wyniki w nauce.

Informacja nt stypendiow