Z Eneą wzmacniamy fundamenty oświaty w powiecie

Spółka ENEA Operator swoim doświadczeniem wspiera Powiat Nowosolski w wyznaczeniu kierunków rozwoju oświaty. Do prac nad strategią zostaną zaproszeni także lokalni przedsiębiorcy.

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem „Polityki Oświatowej Powiatu Nowosolskiego – strategia na lata 2021-2026”. Zarząd podjął decyzję o powołaniu Zespołu sterującego ds. opracowania do niej założeń. Do wzięcia udziału w pracach zespołu zaproszony został  reprezentant Spółki ENEA Operator.

W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się spotkanie dotyczące prac nad oświatową strategią. Członek Zarząd Powiatu Sylwia Wojtasik miała okazję porozmawiać na ten temat z Katarzyną Jarzębińską, dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich ENEA Operator Sp. z o.o. oraz Grzegorzem Königsbergiem, dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

Doświadczenie

„Polityki Oświatowej Powiatu Nowosolskiego” to dokument, który ma sprostać potrzebom uczniów, ich rodziców oraz pracodawców. Członek Zarządu Sylwia Wojtasik podkreśliła, że ENEA Operator ze swoim doświadczeniem oraz zaangażowaniem w działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, nakreśli konkretne zapotrzebowania wykwalifikowanej kadry.

Brakuje kadry

W imieniu firmy ENEA Operator Katarzyna Jarzębińska wyraziła chęć współpracy w zakresie opracowywania Polityki. Spółka, podobnie jak wiele innych firm na rynku, zauważa braki wykwalifikowanej kadry technicznej.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich ENEA Operator podkreśliła, że dokument ten pozwoli zdiagnozować potrzeby rynku pracy, ustalić najważniejsze tendencje zmian rozwojowych na rynku pracy oraz w oświacie, jak również nakreślić profil absolwenta, który w przyszłości nie będzie miał problemów w realizacji swoich planów zawodowych.

Rola pracodawców

Podczas spotkania ustalono również, że następne spotkanie odbędzie się w gronie przedsiębiorców, a w przyszłości potencjalnych pracodawców.

Przygotowywany przez Powiat Nowosolski dokument pozwoli na wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie zapotrzebowania na określone zawody, promocji zawodów technikalnych oraz profilu absolwenta.