Z CAF w Starostwie podnosimy poprzeczkę wyżej

Kontynuacja planu doskonalenia w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli na podstawie wyników samooceny z czerwca 2023 roku według standardu „CAF 2020”

W związku z kontynuacją planu doskonalenia na odstawie wyników samooceny z czerwca 2023 roku według standardu „CAF 2020” podpisane zostało Zarządzenie nr 29/2024 Starosty Nowosolskiego z dnia 16.04.2024 r.  w sprawie wprowadzenia obowiązku regularnego informowania i konsultowania z pracownikami kluczowych kwestii, które dotyczą pracowników i Starostwa.

W myśl ww. Zarządzenia informacja ze spotkania Zarządu Powiatu Nowosolskiego z naczelnikami, kierownikami referatu, jednostek organizacyjnych, pracownikami na samodzielnych stanowiskach oraz pracownikami na wieloosobowych stanowiskach w dniu 16.05.2024 r. została zamieszczona w wew. kanale informacyjnym Intranet.

Do wiadomości pracowników przedstawiono uchwałę nr 22/2024 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 15.04.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nowej Soli oraz schemat organizacyjny Starostwa.